ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ ಬಲವರ್ಧಿತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದರ್ಜೆಯ ನೈಲಾನ್ PA66

pageimg